อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

โฟกัส

ขนาดบรรจุ     : 12 x 1 ลิตร

คุณสมบัติ        : ปุ๋ยเคมีสูตร 3-0-31

: ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่จำเป็นแก่พืช

: ดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก

: มีส่วนประกอบของ EDTA จึงช่วยในการนำพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ดี

: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในระยะที่เริ่มให้ผลผลิต รวมถึงพืชที่ใช้ระบบน้ำหยด

: ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพโดย

- ช่วยเร่งน้ำหนัก เร่งความหวาน

- ช่วยเร่งขนาดของพืชลงหัว

- ช่วยเร่งสีให้ผลผลิตสวยงาม

TOP