อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

แอ็กซี่-ไบโอ

ขนาดบรรจุ      : 24 x 500 ซีซี., 12 x 1 ลิตร, 4 x 5 ลิตร

คุณสมบัติ        : สารสกัดเข้มข้นจากสาหร่ายทะเล Ascophyllum Nodosum 48% ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหาร

      จากธรรมชาติหลายชนิด

 : ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์พืช เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

 : ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อพืชจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและไม่เหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างความ

   แข็งแรงของเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้ทนทานจากการเข้าทำลายของแมลง

 : ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ของพืช

   - เปิดตาดอก ขยายขนาดดอก เร่งสีดอก

   - กระตุ้นการเกิดรากใหม่

   - การสร้างและแตกยอด

: ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่ก่อให้เกิดโรคพืช

TOP