อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

แอ็กซี่-เอเอ

ขนาดบรรจุ      : 24 x 500 ซีซี, 12 x 1 ลิตร

คุณสมบัติ        : ประกอบด้วยสารสกัดเข้มข้นจากสาหร่ายสีน้ำตาล Acsophyllum nodosum 16%

                         และกรดอะมิโนอิสระ (Free Amino Acid) 14%

     : ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชไร่ ไม้ผล ผักใบ และผักที่ให้ผลผลิตต่อเนื่อง

     : กระตุ้นให้เซลล์เจริญเติบโตและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

     : ช่วยให้พืชสามารถทนต่อสภาพความเครียดต่างๆ ได้ดี

     : ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้เร็วหลังจากการเก็บผลผลิต

     : L-α-Amino Acids เป็นกรดอะมิโนที่พืชสามารถดูดซึม และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

     : เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต

TOP