แร็พพิโฟลว์ แมกนีเซียม

ขนาดบรรจุ    : 12 x 1000 cc.

คุณสมบัติ      : เป็นธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช

: ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม (MgO 5%)

: เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวมากขึ้น

: ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสในพืช

: ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารต่างๆ ไปใช้ได้มากขึ้น

TOP