อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

บลูสเปียร์ 9-15-30

ขนาดบรรจุ       : 20 x 1 กิโลกรัม

คุณสมบัติ         : ปุ๋ยเกล็ดสูตร 9-15-30
                             : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่จำเป็นแก่พืช
                             : ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมได้ง่ายทั้งทางใบและทางราก
                             : ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้แก่ดอกและผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
                             : ช่วยให้รวงมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี สำหรับข้าวอายุ 60-90 วัน

TOP