อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ อ่านต่อ

บลูสเปียร์ 20-23-18

ขนาดบรรจุ       : 20 x 1 กิโลกรัม

คุณสมบัติ         : ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-23-18
                             : ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่จำเป็นแก่พืช
                             : ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมได้ง่ายทั้งทางใบและทางราก
                             : ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้านลำต้นและใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต
                             : เสริมสร้างการบำรุงผล
                             : ช่วยบำรุงต้นและการแตกกอของข้าวอายุ 0-45 วัน

TOP