แอ็กซี่-เอเอ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชาวไร่

หลังจากฉีดพ่น “แอ็กซี่-เอเอ” ในอัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 125 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นพร้อมสารกำจัดวัชพืช ช่วงหลังปลูก และฉีดพ่นทางใบอีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 4 เดือน หรือเข้าสู่ระยะย่างปล้อง เราจะพบว่า “แอ็กซี่-เอเอ” ช่วยเพิ่มการสร้างรากใหม่ ทำให้รากอ้อยดูดปุ๋ยได้ดี และนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนแล้งได้ยาวนานขึ้น ทั้งยังช่วยให้อ้อยฟื้นตัวได้เร็วเมื่ออ้อยอยู่ในสภาวะเครียด

เนื่องจากการฉีดพ่นทางใบซ้ำอีกรอบจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของใบ เพิ่มการสร้างอาหาร ส่งเสริมการพัฒนาของข้อปล้อง การสร้างน้ำตาล และการเพิ่มน้ำหนักผลผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เราพบว่าแปลงที่ฉีดพ่นจะให้ผลผลิตมากถึง 18-19 ตันต่อไร่ ขณะที่แปลงที่ไม่ฉีดพ่นให้น้ำหนักเพียง 14 ตันต่อไร่

ดังนั้นการฉีดพ่นอ้อยด้วย “แอ็กซี่-เอเอ” จึงเป็นอีกแนวทางที่สามารถช่วยเพิ่มน้ำหนักอ้อย ได้ถึง 4-5 ตันต่อไร่