แอ็กซี่-เอเอ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการงอกของอ้อย

ปัญหาในช่วงแรกของการปลูกอ้อย คือ อ้อยงอกไม่สม่ำเสมอ สิ่งหนึ่งคือการขาดน้ำ ดินแน่น  และการควบคุมวัชพืชไม่ดี เมื่อทดสอบฉีดพ่น แอ็กซี่-เอเอ อัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 125 ซีซีต่อไร่ ละลายผสมพร้อมสารควบคุมและกำจัดวัชพืช โดยที่ไม่ไปลดฤทธิ์ของสารกำจัดวัชพืช นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างรากอ้อย รากหนาแน่น เพิ่มประสิทธิภาพการดูดน้ำ และปุ๋ย ช่วยเพิ่มอัตราการงอก อ้อยงอกเร็วขึ้น และสร้างใบใหม่ ใบแผ่เขียวได้ดีกว่าแปลงไม่ฉีดพ่น เมื่ออ้อยเจริญเติบโตในช่วงแรกได้ดี จึงมีแนวโน้มต่อการเพิ่มการแตกกอของอ้อย และตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยทางดินได้มากขึ้น