แอ็กซี่-เอเอ กับการฟื้นต้นอ้อย และลดอาการเป็นพิษจากยาฆ่าหญ้า

ในสภาพความเป็นจริง เมื่อวัชพืชในแปลงอ้อยมีปริมาณหนาแน่น สารกำจัดวัชพืชประเภทไม่เลือกทำลายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในแปลงอ้อย แต่ผลกระทบที่มีโอกาสได้รับคือ อ้อยมีอาการใบไหม้ ฝ่ายวิชาการของแอ็กสเปคจึงทำการทดสอบฉีดพ่น “แอ็กซี่-เอเอ” ทางใบโดยใช้อัตรา 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 125 ซีซีต่อไร่ เพื่อฟื้นสภาพต้นให้กลับมาปกติ 

ผลการทดลองพบว่า หลังฉีดพ่น “แอ็กซี่-เอเอ” ทางใบไปแล้ว 20 วัน อ้อยสามารถสร้างใบใหม่ ใบเขียว เป็นพุ่ม และสามารถแตกกอได้ตามปกติ ขณะที่แปลงไม่ฉีดพ่นยังพบอาการใบไหม้ และใบใหม่งอกช้ากว่า เนื่องจาก “แอ็กซี่-เอเอ” มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนอิสระเข้มข้น ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีส่วนช่วยสร้างโปรตีน และซ่อนแซม เซลล์พืชที่ถูกทำลาย ช่วยควบคุมการเปิดปากใบ ถ่ายเทแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้มากขึ้น แม้อ้อยอยู่ในสภาพเครียด ขณะที่อีกส่วนประกอบที่เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลเข้มข้น ยังช่วยการพัฒนาส่วนเนื้อเจริญ เช่น การกระตุ้นตาราก การสร้างรากใหม่ การดูดสารอาหารได้ดีขึ้น กระตุ้นการแตกยอด และตาข้างเพิ่มขึ้น ทำให้อ้อยมีการแตกกอสูงกว่า และได้ลำอ้อยที่สมบูรณ์ปกติ