แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน เพื่อการห่อหัวและน้ำหนักของผักกาดขาวปลี

การปลูกผักกาดขาวปลี ให้ได้น้ำหนักตามต้องการของตลาดนั้นนอกจากการให้ปุ๋ยทางดินแล้ว การให้ธาตุอาหารเสริมทางใบ ยังเป็นสิ่งจำเป็นให้ได้ลักษณะตามต้องการ โดยเฉพาะแคลเซียมโบรอน มีความสำคัญกับพืชตระกูลกะหล่ำและมีความต้องการมากกว่าพืชตระกูลอื่น ดังนั้นเมื่อฉีดพ่นแร็พฟิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ที่อายุต้นกล้า 10 วันหลังปลูก และฉีดพ่นต่อเนื่อง ทุกๆ 7-10 วัน จะช่วยในการดึงดูดธาตุอาหารของผักกาดขาว ส่งเสริมให้พืชมีการนำธาตุไนโตรเจน และ แคลเซียมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความแข็งแรงของใบ ผักกาดขาวเข้าปลีได้ง่าย และหัวแน่น ส่งผลผลิตน้ำหนักมาก และเป็นที่ต้องการของตลาด