เสียงยืนยันจากเจ้าของสวนส้ม “พอเห็นเนื้อสาหร่าย เราเลยกล้าที่จะใช้น้อย…เข้มข้นจริงๆ

จากการฉีดพ่นสาหร่ายสกัดเข้มข้น 48% “แอ็กซี่-ไบโอ” ในไร่ส้มของเฮียอู๊ด หรือ คุณชำนาญ รุ่งสุริยวงศ์ เจ้าของสวนโชคชัย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พบว่า สวนนี้มีการใช้ แอ็กซี่-ไบโอ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ดอกชุดแรกจนถึงดอกทะวาย

เฮียอู๊ดเล่าว่า “ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับสาหร่ายอื่นในตลาด คือ ความเข้มข้น จึงทำให้เรามั่นใจ ที่จะใช้ในอัตราที่น้อยลง คือ ใช้ 5 ซีซี สำหรับทำใบ และ 8 ซีซี สำหรับทำดอก ซึ่งต้นส้มตอบสนองดีมาก ฉีดไปไม่นานก็แทงยอกออกมา ในส่วนของผลใช้แล้วลูกเสมอดี นอกจากนี้ฉีดไปแล้วไม่มีสีติดลูกด้วย”