เซอร์ราวด์ คาโอลินจากธรรมชาติเพื่อการปกป้องผลผลิต

             ในการปลูกส้มในรอบปี มักพบอาการไหม้หรืออาการแดดเผา ซึ่งพบได้ทั้งใบส้ม และผิวของผล มักเริ่มมีอาการในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยสาเหตุมาจากมีแดดจัดในช่วงกลางวัน เมื่อผลหรือใบส้มได้รับแสงแดดเป็นเวลานานโดยตรง จะเกิดอาการไหม้หรือ Sunburn ที่ผลบริเวณผิวเปลือกส้ม รวมไปถึงที่ใบ อาการไหม้จะมีผลต่อการพัฒนาของผล และการสร้างผลผลิต  ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ

             การฉีดพ่นเซอร์ราวด์ หรือดินขาวคาโอลินอนุภาค ในอัตรา 400-500 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน จะช่วยลดอุณภูมิที่พื้นผิว ลดอาการไหม้ จากการเรียงตัวกันเป็นแผ่นฟิล์มของอนุภาคที่ช่วยป้องกันและสะท้อนความร้อน รังสีอัลตร้าไวโอเลตและอินฟราเรดได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้อุณหภูมิในต้น ลดความเครียดของพืช ลดการคายน้ำ อุณหภูมิของต้นพืชที่ลดลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

              เซอร์ราวด์ เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต ปลอดภัยสูง ได้รับการรับรอง OMRI และใช้ได้กับการปลูกระบบ IPM

.

.