ผลิตภัณฑ์ใหม่ แร็พพิโฟลว์ สังกะสี

โดยปกติธาตุสังกะสีจะตอบสนองในระดับโมเลกุล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซิน ช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อเจริญของยอด ใบอ่อน และผล ช่วยกระตุ้นการเปิด-ปิดปากใบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสงในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และช่วยให้พืชสร้างโปรตีน เพิ่มพลังงานจากเมล็ด ทำให้พืชปรับตัวได้ และให้ผลผลิตต่อเนื่อง แม้อยู่ในสภาวะเครียด สังกะสีจึงจำเป็นสำหรับผัก และไม้ผล ในระยะช่วงใกล้ติดดอก และสร้างผล เช่น แตงกวา พริก ถั่วฝักยาว  พืชตระกูลส้ม ถั่วเหลือง ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน และมะม่วง เป็นต้น  

เมื่อขาดธาตุสังกะสีจะพบว่า พืชใบเลี้ยงคู่ ต้นจะแคระแกร็น เพราช่องว่างระหว่างกิ่งก้านสั้นลง โดยเฉพาะช่วงยอด ทำให้ใบช่วงบนเรียงตัวชิดกัน ขนาดของใบเล็กลง ใบอ่อนเหลืองซีดกระจายทั้งใบ ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบอ่อนจะเหลืองลามไปตามขอบใบ และอาจพบแผ่นใบบางส่วนเปลี่ยนเป็นจุดสีแดง

ดังนั้นเพื่อป้องกันการขาดสังกะสี ควรฉีดพ่นแร็พพิโฟลว์ สังกะสี ซึ่งมีธาตุสังกะสีที่ละลายน้ำได้ 6% ในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  อย่างสม่ำเสมอ