ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อระยะแตกใบอ่อนของทุเรียน

ภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ต้นทุเรียนจะมีความเครียดสะสมจากการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนในการขยายลูกและสร้างเนื้อ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการล้างสารเคมีและธาตุอาหารตกค้างออกจากต้นทุเรียนให้เร็วที่สุด เพื่อให้พร้อมในการสร้างตาใบชุดใหม่ ด้วยการฉีด เออร์เจ้นท์-เอ อัตรา 100-200 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร เพื่อกระตุ้นการสร้างพลังงานและสังเคราะห์แสงทำให้การดูดซึมธาตุอาหารและการเผาผลาญฮอร์โมนตกค้างได้เร็วขึ้น ร่วมกับการฉีด แอ็กซี่-ไบโอ หรือ เทอร์มา-ซี อัตรา 100-200 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร เพื่อกระตุ้นการเกิดตาใบชุดใหม่ให้เกิดพร้อมกันสม่ำเสมอทั้งต้นและปรับสมดุลฮอร์โมนในต้นพืชให้พร้อมในการสร้างใบชุดใหม่

 

สภาพต้นทุเรียนหลังใช้ชุดผลิตภัณฑ์แนะนำ