ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผลผลิตมะนาว

มะนาว เป็นพืชที่ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ถ้าต้องการให้เจริญเติบโตและคุณภาพดี ผู้ปลูกควร

รู้จักสภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม กิ่งพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา จึงเป็นส่วนสำคัญในการปลูกมะนาวให้ได้ผลดี

จากแปลงทดลองโดยทีมวิชาการของแอ็กสเปค เพื่อช่วยในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมะนาวโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ “แอ็กซี่-ไบโอ” 10 ซีซี, “เออร์เจ้นท์-เอ” 20 ซีซี และ “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” 10 ซีซี ทุกอัตราผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นมะนาว พันธุ์แป้นรำไพ อายุ 5 ปี ที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ทั้งหมด 18 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน ตั้งแต่มะนาวเริ่มออกดอก ได้ผลเป็นที่พึงพอใจโดยผลจากแปลงทดลอง พบว่า

ด้านลักษณะทางกายภาพของต้น: พบว่า ใบมะนาวเขียวขึ้น แตกกิ่งก้านและทรงพุ่มได้ดี ผลมะนาวติดผลสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากคุณสมบัติของสาหร่ายเข้มข้น “แอ็กซี่-ไบโอ” ที่ทำงานร่วมกับกรดอะมิโน “เออร์เจ้นท์-เอ”

 

ด้านขนาดของผล: พบว่า ต้นที่ใช้มีจำนวนผลเพิ่มขึ้น และมีการขยายขนาดผลดีมาก เนื่องจากมะนาวได้รับธาตุอาหารที่เหมาะสม ที่ช่วยกระตุ้นทั้งการพัฒนาทางใบ การขยายขนาดผลผล รวมถึงการใช้ “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” ช่วยลดการหลุดร่วงของผล

ด้านจำนวนผลผลิต: ผขนาดของผลมะนาวมีการขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง และมีการติดผลดีกว่าแปลงเปรียบเทียบ ส่งผลให้มีน้ำหนักผลผลิตสูง (ผลผลิตเพิ่มขึ้น 27.9 %) ผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 38.81%