ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผลผลิตมะระ

           มะระเป็นพืชเถา ที่อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง โดยจะมีดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน มีเถาช่วยพยุงเลื้อยโดยใช้เถายึดลำต้นให้ติดค้าง สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และปลูกขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกประเภท เนื่องจากมะระเป็นพืชที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรื่องธาตุอาหารเพื่อให้ต้นสมบูรณ์พร้อมให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ

           จากการทดลองโดยทีมวิชาการด้วยการใช้ “แอ็กซี่-ไบโอ” 10 ซีซี ร่วมกับ “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” 20ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 4 ครั้ง ทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่อายุ 25 วันหลังย้ายปลูก พบว่า ต้นมะระมีการสร้างดอกอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตที่ได้มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก “แอ็กซี่-ไบโอ” มีองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชที่จำเป็น, ฮอร์โมนพืช วิตามิน และกรดอะมิโนต่างๆ ที่ช่วยให้ต้นมะระมีการแตกยอดใหม่ มีการสร้างดอกสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้มะระมีประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารดีขึ้นและเมื่อฉีดพ่นร่วมกับ “แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน” จะช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลในเซลล์พืช รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน การกระตุ้นการสร้างตาดอก ส่งเสริมด้านการผสมเกสร การเพิ่มปริมาณเนื้อผล และการเพิ่มน้ำหนักผลผลิต