บทบาทของโฟกัสกับการพัฒนาคุณภาพถั่วเหลืองฝักสด

อิทธิพลของธาตุโพแทสเซียม (K) มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนของพืช โดยเฉพาะพืช C3 เช่น พืช ตระกูลถั่ว มะม่วง เงาะ ทุเรียน และข้าว หากขาดโพแทสเซียมจะมีผลต่อการสังเคราะห์เอนไซม์ Rubisco ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญต่อการสังเคราะห์แสง 

นอกจากนี้ โพแทสเซียมยังช่วยการควบคุมการเปิด-ปิด ปากใบ ดังนั้นด้วยคุณสมบัติของโพแทสเซียมดังกล่าว สอดคล้องกับผลทดสอบโฟกัส (3-0-31) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโพแทสเซียมสูงในถั่วเหลืองฝักสด ที่อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7-10 วัน ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อถั่วเหลืองระยะสร้างดอก หรือ 40 วันหลังปลูก เมื่อเก็บผลผลิต ที่อายุ 65 วัน ผลพบว่าโฟกัสช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์คุณภาพฝักเกรดเอมากกว่าวิธีไม่ฉีดพ่น และได้น้ำหนักผลผลิต 1.653 ตันต่อไร่ ขณะที่แปลงไม่พ่นมีผลผลิตเพียง 0.906 ตันต่อไร่ ดังนั้นโฟกัสสามารถช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 82.5%