ต้นแค่เอวก็ยังมีฝัก

จากการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำสูตร 3-0-31“โฟกัส” ในข้าวโพดอัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ในไร่ของคุณวินาพร นัดสม ผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก พบว่า “โฟกัส” ช่วยส่งเสริมคุณภาพของผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ

โดยคุณวินาพรเล่าว่า “ดินแปลงนี้ไม่ค่อยดี มันเป็นดินถมที่ พ่น “โฟกัส” ไป 2 รอบ ตอนติดไหมกับตอนไหมเป็นสีดำเริ่มแห้ง ผลที่ได้คือ เมล็ดเต็มฝักดี สีสวยเข้ม ได้ผลผลิตสูงด้วย”