ความเป็นเลิศในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความเป็นเลิศในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การเป็นผู้นำทางด้านการธุรกิจทางการเกษตรนั้นเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนัก ในฐานะผู้บริหารของ แอ็กสเปค Andrew Glynn กล่าวว่า “เราได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นแล้วถึงประโยช์อย่างมากในการจ้างนักวิจัยภาคสนามในการลงพื้นที่จริงเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์กับพืชปลูก และพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ ภายในเวลาไม่กี่ฤดูกาลที่เราสามารถทดสอบเพื่อหาอัตราการใช้ที่เหมาะสม และการควบคุมเวลาในการพ่นสเปรย์ เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่เราใช้

Crop-research-pic-2

แอ็กสเปค มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจธรรมชาติของพืชปลูกในภูมิภาค เรามีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในพืชหลายชนิด ทั้งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว เมล็ดคาโนลาและข้าว ตั้งแต่แปลงผัก สวนผลไม้ ไปจนถึงผู้ผลิตระบบฟาร์มขนาดใหญ่ เช่น สับปะรด กล้วย ปีนี้เรามี 16 แปลงที่กำลังเดินหน้าทดลองเรื่องอยู่ ทั้งการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพในอ้อย และ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอารักขาพืช  นอกจากนี้ยังมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องกับพืชที่มีความซับซ้อน เช่น ทุเรียน, พริกไทยดำ และโกโก้

ในปี 2013 แอ็กสเปค ในออสเตรเลียได้เปิดตัวแบรนด์ Rapisol® เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มธาตุอาหารรอง-เสริม  หลังจากที่ได้ลงทุนเงินจำนวนมากในการทดสอบภาคสนามสำหรับ สินค้า Rapisol® ซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับพืช ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรและกลั่นกรองสูตรผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ปลูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับในกลุ่มเกษตรกรชาวออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก Jonathon Lillecrapp ผู้จัดการที่ออสเตรเลียของเรา กล่าวว่า “ก่อนที่เราจะเปิดตัวสินค้าใดๆ นั้น เราต้องมีความมั่นใจในสินค้านั้นๆ ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือเกษตรกร เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ส่งมอบทั้งความเป็นเลิศทางด้านเทคนิค และอัตราผลตอบแทนสูงสุดให้กับตลาดและผลตอบรับที่ดีเยี่ยม”

ปัจจุบัน แอ็กสเปคได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ Atlantik® และ AgseaBio® ซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเล Ascophyllum nodosumv มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไอร์แลนด์ โดยทำการทดลองกับมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่าย เพื่อประเมินการตอบสนองของยีนที่เจาะจง และหาความสัมพันธ์ของยีนเหล่านี้ผ่านการวิจัยภาคสนาม เพื่อหาคำตอบว่ามีการดูดซึมสารอาหารแบบใดบ้างที่เกิดขึ้นในพืช โดยการทดสอบการทำงานของยีนที่แตกต่างกันหลังจากที่นำผลิตภัณฑ์มาใช้

แอ็กสเปค ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในการวิจัยและแปลงทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างผลผลิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และทำให้เราอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมทางการเกษตร

Crop-research-pic-3