การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิตพริกไทย

พริกไทย เป็นเครื่องเทศที่ใช้กันมากทั่วโลก จัดเป็นพืชเศณษฐกิจหลักชนิดนึงที่ปัจจุบันมีผลผลิตลดลง ทั้งสาเหตุจากสภาพอากาศและกำลังการผลิตของประเทศคู่แข่งที่สูงขึ้นด้วย ระยะดอกเป็นระยะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต จากแปลงทดลองของเรา ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบว่า หลังฉีดพ่น “แอ็กซี่-ไบโอ” อัตรา 10 ซีซี และ แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงพริกไทยระยะเริ่มออกดอก ทั้งสิ้น 8 ครั้งทุกๆ 15 วันตั้งแต่ระยะดอก จะช่วยให้ช่อดอกยาวขึ้น สามารถเพิ่มจำนวนเมล็ดต่อช่อ และได้น้ำหนักผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก แอ็กซี่-ไบโอ และ แร็พพิโฟลว์ แคลเซียม-โบรอน มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการดูดซึมและการนำไปใช้ของธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช กรดอะมิโน และวิตามินต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางใบ และทางลำต้น เพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการยืดยาวของเซลล์ นอกจากนี้ช่วยในการผสมเกสร การติดเมล็ด และลดการหลุดร่วงของผล จึงส่งผลให้ผลพริกไทยมีเมล็ดที่ยาวเต็มช่อ และมีผลผลิตต่อต้นสูงขึ้น