การเพิ่มผลผลิตเผือกด้วยปุ๋ยเคมีน้ำ โฟกัส

เผือกเป็นพืชหัว ที่ต้องการน้ำหนักผลผลิต และมีมูลค่าต่อไร่สูง จึงเป็นพืชที่มีความต้องการปุ๋ยทางดินสูง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมและให้ผลผลิตได้ดี สำหรับการเพาะปลูกเผือกเพื่อให้ได้น้ำหนักหัว และมีขนาดใหญ่นั้น นอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยเคมีมีทางดินแล้ว ยังควรต้องเสริมการให้ธาตุอาหารทางใบด้วย ปุ๋ยเคมี 0-0-60 จัดเป็นสูตรที่ใช้แพร่หลายในการสร้างแป้ง และน้ำตาลในช่วงที่เผือกอายุ 5-6 เดือน ฉีดพ่นทุก 7 วัน จนถึงช่วงเก็บผลผลิต (อายุ 8-9 เดือน)

แต่จากการทดลองโดยทีมวิชาการของแอ็กสเปค เราพบว่า เมื่อฉีดพ่น ปุ๋ยเคมีน้ำ สูตร 3-0-31 ชื่อการค้า โฟกัส อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 30 วัน ทั้งหมด 3-4 ครั้ง เสริมในช่วงที่เผือกมีอายุ 5 เดือน จะสามารถช่วยเพิ่มขนาดหัว เร่งการสร้างแป้งในช่วงท้ายได้ดีกว่าแปลงเผือกที่ไม่มีการฉีดพ่น โดยผลผลิตแปลงที่ฉีดพ่นด้วย โฟกัส มีน้ำหนัก 3.6 ตัน/ไร่ ขณะแปลงที่ไม่ฉีดพ่นได้น้ำหนัก 2.7 ตัน/ไร่ จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยทางดินทั่วไปอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาของหัว การใช้ปุ๋ยเคมีน้ำ โฟกัส ซึ่งมีความเข้มข้นของโพแทสเซียมสูง ฉีดพ่นทางใบเพิ่มเติม จะช่วยเพิ่มการเคลื่อนย้ายสารอาหารไปสร้างแป้ง และน้ำตาลที่หัวเผือกได้ดียิ่งขึ้น