การเพิ่มความเขียวของใบ และคุณภาพผลผลิตพืชด้วยแมกนีเซียม

แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญ เป็นแกนกลางของโครงสร้างองค์ประกอบคลอโรฟิลล์ และล้อมรอบด้วยไนโตรเจน มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนโดยตรง ช่วยสร้างพลังงานในการสังเคราะห์แสง การสะสมคาร์โบไฮเดรตไปยังส่วนต่างๆ  และการเคลื่อนย้ายน้ำตาล ช่วงที่พืชให้ผลผลิต จะมีการเคลื่อนย้ายแมกนีเซียมจากใบสู่ผลผลผลิต แมกนีเซียมมีส่วนช่วยสังเคราะห์อะมิโน กรดไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผลผลิต สามารถนำไปใช้ได้ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของพืช  

“แร็พพิโฟลว์ แมกนีเซียม” หนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มแร็พพิโฟลว์จากแอ็กสเปค เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองชนิดน้ำ สำหรับฉีดพ่นทางใบนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย มีองค์ประกอบของกรดคาร์บอกซิลิคที่มีส่วนช่วยในการนำพาธาตุแมกนีเซียมเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-14 วัน อัตราและความถี่ในการฉีดพ่นขึ้นอยู่กับชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืช

จากงานทดลองใช้ “แร็พพิโฟลว์ แมกนีเซียม” ร่วมกับปุ๋ยเคมีน้ำของแอ็กสเปค ในการฉีดพ่นถั่วเหลืองฝักสด พบว่า ชุดทดลองดังกล่าวช่วยให้ใบถั่วเหลืองมีขนาดใหญ่ขึ้น ใบเขียวเข้มกว่าชุดควบคุมอย่างเห็นได้ชัด ทรงพุ่มขยายใหญ่ และลำต้นยืดสูงขึ้นมาก