แวคซี่-เค

ขนาดบรรจุ       : 12 x 1 ลิตร

คุณสมบัติ         : ปุ๋ยเคมีสูตร 0-30-20

  : ประกอบด้วยธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่จำเป็นแก่พืช

  : ดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก

  : ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืช พืชสามารถผลิตสารไฟโตอะเล็กซิน* ได้เป็นปกติ

    (* ไฟโตอะเล็กซินคือสารที่พืชสร้างขึ้นมาเองเพื่อต่อสู้กับโรคเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆ)

  : ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโดย

    - ช่วยให้เกสรตัวผู้แข็งแรง

    - ช่วยให้ข้าวสุกแก่พร้อมกัน

    - ช่วยลดการหลุดร่วงของเมล็ดข้าว

    - ช่วยเพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าว ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

TOP