แร็พพิโฟลว์ แม็กนั่ม

ขนาดบรรจุ    : 12 x 1000 cc.

คุณสมบัติ      : เป็นธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช

: ประกอบด้วยธาตุแมกนีเซียม, แคลเซียม, โบรอนและโมลิบดีนัม (MgO 0.23%, CaO 7.3%, B 0.3%, Mo 0.45%)

: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรของพืช

: ช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่จำเป็นในระยะสำคัญเช่น ระยะดอก และระยะผสมเกสร

: ส่งเสริมการสังเคราะห์ไซไคนินในพืช

: เพิ่มการติดผล และเพิ่มผลผลิต

: ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Phosphates, Sulfates, Liquid Organic Matter และ Humic acids

TOP