แร็พพิซอล 8

ขนาดบรรจุ     : 10 x 25 กรัม

คุณสมบัติ        : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สูตรคีเลตพิเศษ

: ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ได้แก่

แมกนีเซียม  > ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ การงอกของเมล็ด

แมงกานีส   > ช่วยในการดูดซึมและนำไนโตรเจนไปใช้ได้ดี

สังกะสี   > ช่วยเพิ่มคุณภาพและขนาดของผลผลิต

ทองแดง   > ช่วยสร้างสี-รสชาติของผลผลิต สังเคราะห์แสงและสร้างคลอโรฟิลล์

โบรอน   > ช่วยในการพัฒนาและยืดตัวของเซลล์ ช่วยดูดซึมธาตุอาหารไปใช้

โมลิบดีนัม   > ช่วยในการสร้างและควบคุมฮอร์โมนให้สมดุล

: ละลายน้ำได้ดี สามารถดูดซึมและเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้เร็ว

: ช่วยป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุอาหารของพืช

: ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต

TOP