AGSPEC TECHNICAL MEETING

บริษัท แอ็กสเปค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรมประจำปีเพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย โดยมีวิทยากรรับเชิญได้แก่ Mr.Paul Mullins จาก Brandon Bioscience ผู้ผลิตสาหร่ายสกัดเข้มข้น “แอ็กซี่-ไบโอ” และ Mr.Iain Gibson ผู้เชียวชาญด้านธาตุอาหารพืชจาก Agspec Australia เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่าน